Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partneři


Prodej dotovaných kompostérů

Pilotní projekt domácího kompostování ve městě Brně pokračuje i v roce 2016. K rodinným domům, bytovým domům nebo rekreačním objektům umístěným na území města Brna lze koupit kompostér typu K400 objemu 400 litrů v ceně 570,- Kč včetně DPH nebo kompostér typu K950  objemu 950 litrů v ceně 1240,- Kč vč. DPH. Kompostéry jsou prodávány za 50 % nákupní ceny. K dispozici je od října 2016 150 ks kompostérů K400 a 290 ks kompostérů K950.

K400 K950
Kompostér K 400
Kompostér K900
Objem: 400 litrů Objem: 950 litrů
Výška: 82 cm Výška: 95 cm
Základna: 82 x 82 cm Průměr základny: 150 cm
Hmotnost: 12,5 kg Hmotnost: 29 kg
Barva: zelená Barva: zelená

Informace: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Ing. Josef Černý, tel. 542 174 552.

 


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), souhlasím se zpracováním všech mnou, v žádosti o koupi dotovaného kompostéru (dále ken "formulář"), vyplněných osobních údajů správcem, kterým je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, IČO: 44992785 (dále jen "správce") pro:

1. účely přípravy prezenční listiny ze školení a přípravy certifikátu o absolvování školení,                                

2. evidence osob, které si zakoupily kompostér.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené ve formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rok narození, telefon, e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatele pověřeným správcem, kterým je společnost Reclay Česká republika s.r.o., se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00  Brno, IČO: 26925010.

Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Zárověň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.      
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: