Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partneři


Pravidla přidělování a prodeje kompostérů

 • Statutární město Brno realizuje prodej dotovaných kompostérů v ceně 570,- Kč vč. DPH za kompostér typu K400 o objemu 400 litrů a 1.240,- Kč vč. DPH za kompostér typu K950 o objemu 950 litrů.
 • Kompostéry mohou být umístěny pouze k objektům (rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt) na území statutárního města Brna.
 • K rodinnému domu, bytovému domu nebo rekreačnímu objektu může být umístěn pouze jeden dotovaný kompostér typu K400 nebo K950.
 • Žadatelem o dotovaný kompostér je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Brně bydlící v rodinném nebo bytovém domě nebo užívající rekreační objekt.
 • Podmínkou pro přidělení kompostéru je skutečnost, že žadatel nemá vůči statutárnímu městu Brnu nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tuto skutečnost stvrzuje žadatel podpisem v prezenční listině na konci školení).
 • Dotovaný kompostér si může zakoupit pouze osoba, která absolvovala školení ke kompostování v rámci projektu MINIWASTE.
 • O kompostér lze požádat elektronicky přes jednoduchý online formulář na www.miniwaste.cz nebo telefonicky na magistrátu města Brna, odbor životního prostředí.
 • Pokud nebudou v žádosti o koupi dotovaného kompostéru vyplněny všechny položky a kolonky (s výjimkou podpisu u žádostí podaných elektronicky) nebude žádost akceptována a žadatel bude vyzván k doplnění.
 • Potvrzení o registraci na školení přijde e-mailem i s upřesňujícími informacemi o školení.
 • Z důvodu přípravy školení je nutno podat žádost nejpozději do 5 kalendářních dnů před konáním školení, které si žadatel zvolí.
 • V případě nízkého počtu přihlášených žadatelů v daný termín školení si město vyhrazuje změnu termínu na jiný. O všech změnách budou žadatelé v dostatečném předstihu informováni (telefon, e-mail).
 • Termíny a přesné časy školení jsou uvedeny na webových stránkách www.miniwaste.cz.
 • Místem školení je ENVIcentrum v areálu brněnské spalovny SAKO, Jedovnická 2, Brno. Školení bude realizováno v pracovních dnech v odpoledních hodinách od 18 – 19 hod. Po skončení školení je žadatelům vydán certifikát o absolvování. Následně žadatel uhradí kompostér přesnou částkou v hotovosti a obdrží doklad o zaplacení.
 • Kompostéry jsou vydávány na parkovišti před budovou, kde lze pohodlně zaparkovat. Oba kompostéry (K400 i K950) jsou baleny v krabicích, tudíž se vejdou do osobního auta.
 • Administraci projektu má na starosti firma Reclay Česká republika s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 602 00.

 

Odbor životního prostředí MMB
Kounicova 67, 601 67 Brno
Tel. 542 174 552

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: