Anketa

Srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partneři


Úvodní stránka

 

MOMENTÁLNĚ JSOU KOMPOSTÉRY VYPRODÁNY.

Město Brno plánuje zakoupit další kompostéry. Pro zjištění termínů školení a prodeje kompostérů sledujte tyto webové stránky a žádosti posílejte až budou termíny skutečně vypsány. Děkujeme za pochopení.

 

PRŮZKUM ZÁJMU OBČANŮ O BEZPLATNÉ ZAPŮJČENÍ KOMPOSTÉRŮ

Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety zájem občanů o bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování bioodpadu a zeleného odpadu ze zahrad.

V případě, že bude ohlas občanů z ankety pozitivní, mohlo by město Brno požádat o dotaci na zakoupení kompostérů z OPŽP. Pokud by byla žádost schválena, kompostéry budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 5 let a následně se stanou jejich majetkem. V případě, že nebude dotační titul vyhlášen nebo bude žádost zamítnuta, předpokládá město Brno prodej kompostérů podle stávajících podmínek. Případní zájemci, kteří budou ochotni za kompostér zaplatit jeho poloviční cenu, zaškrtněte v anketě pole částečně dotovaný kompostér u otázky Máte zájem o.

Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2010 v rámci projektu Miniwaste, kdy umožnilo prodej přes 1000 ks dotovaných kompostérů za poloviční ceny.

PRODEJ DOTOVANÝCH PLASTOVÝCH KOMPOSTÉRŮ

V rámci udržitelnosti Pilotního projektu domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín realizovaného v letech 2010 až 2012 prodává statutární město Brno dotované plastové kompostéry. Prodej kompostérů byl zahájen v březnu 2014. K 1.8.2015 bylo prodáno 30 ks kompostérů THERMOKING 900 objemu 900 litrů a 455 ks kompostérů K400 objemu 400 litrů. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje. Zájem občanů zejména o větší kompostéry typu 900 litrů a více byl v minulých letech značný. Proto rada města schválila v úterý 18. srpna 2015 nákup dalších kompostérů typu Thermo-Star. Tentokráte se jedná o objem 1000 litrů v počtu 200 kusů. Cena jednoho kompostéru je 2350 Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 1170,- Kč.

 

V žádosti je nutno vyplnit všechny údaje vč. telefonního čísla a emailu. Bez toho je formulář doručován s chybou. Pokud nám vaše telefonní číslo nemůžete sdělit, zadejte prosím např. 123456789. Děkujeme! Email slouží primárně pro potvrzení Vaší registrace.

PRAVIDLA PRODEJE

K rodinným domům nebo bytovým domům a  rekreačním objektům umístěným na území města Brna lze koupit kompostér typu K400 objemu 400 litrů v ceně 790,- Kč včetně DPH nebo kompostér typu Thermo-Star objemu 1000 litrů v ceně 1170,- Kč včetně DPH (uvedená prodejní cena je již snížena  o dotaci města).   

  • Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, kde zároveň musí být kompostér umístěn. K rodinnému domu, bytovému domu nebo rekreačnímu objektu může být umístěn pouze jeden dotovaný kompostér (K400 nebo Thermo-Star 1000).
  • Žadatel musí absolvovat školení o kompostování a do prezenční listiny potvdit podpisem skutečnost, že nemá vůči statutárnímu městu Brnu nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů (platba v hotovosti a prezence) je realizován následně po skončení školení. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. 

Podrobná pravidla přidělování a prodeje kompostérů jsou uvedeny v sekci novinky.

 

PILOTNÍ PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽEBĚTÍN

(PROJEKT UKONČEN 31.12.2012)

V současné době je přirozené třídit jednotlivé složky odpadů. Ve městě Brně jsou k dispozici sběrné nádoby na separované složky domovního odpadu – papír, sklo, PET-lahve, nápojové kartony a hliníkové obaly od nápojů. V domovním odpadu je však významně zastoupen i biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad a to až 40%. Bioodpad představuje jediný druh odpadu, který si můžeme sami doma přeměnit na kvalitní organické hnojivo – kompost. V podstatě se nedá hovořit ani o odpadu, neboť se jedná o organickou hmotu, která se mění a je přepracována pro další použití.

   


Kompostovat bioodpad se vyplatí, protože se snižuje množství sváženého směsného komunálního odpadu a současně se „vyrábí“ organické hnojivo.

Statutární město Brno jako přidružený subjekt v rámci mezinárodního projektu „ Návrh, realizace a zhodnocení inovačního a udržitelného strategického plánu vedoucího k minimalizaci městského organického odpadu v zemích EU“, ve zkratce  MINIWASTE realizuje „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín“.

Nositelem projektu MINIWASTE je Communauté d’agglomération Rennes Metropole a přidruženými subjekty jsou Asociace měst a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů – ACR+, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – LIPOR, Statutární město Brno a Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts – UR GERE Unité de Recherche Gestion environnementale et traitement biologique des déchets.

Projekt MINIWASTE je zaměřen na předcházení vzniku odpadů a to zejména na minimalizaci kompostovatelných složek ve zbytkovém odpadu  s cílem najít, vyzkoušet a šířit vhodné nástroje umožňující správnou implementaci a monitorování aktivit v oblasti snižování odpadu.

V rámci „Pilotního projektu domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín“ jsou do nemovitostí rozmisťovány domácí kompostéry. Umístění komposterů je dobrovolné. V projektu bude sledována kvalita a množství vzniklého kompostu, složení a množství  směsného komunálního odpadu pro vyhodnocení snížení množství směsného komunálního odpadu. Budou realizovány osvětové ukázkové akce včetně názorných ukázek v rámci školní výuky. Po dobu trvání projektu, tj. v období 2010 až 2012 je navrženo rozmístění 350 ks kompostérů obsahu cca 390 litrů do rodinných domů a 10 ks kompostérů obsahu 720 litrů k bytovým domům. Kompostéry budou přidělovány občanům zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a darování. Dnem 1.1.2013 se občané, kteří kompostéry užívají stanou jejich vlastníky.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: