Září 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partneři


Úvodní stránka

Město Brno umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů

 

Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje.

Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1150,- Kč a kompostéru K950 je 2480,- Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570,- Kč u kompostéru K400 a 1240,- Kč u kompostéru K950. Popis kompostérů zde.

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to od 17.00 nebo 18.30 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

VOLNÝ TERMÍN: školení a prodej ukončen

Kapacita školení je 30 osob.

 

V žádosti je nutno vyplnit všechny údaje vč. telefonního čísla a emailu. Bez toho je formulář doručován s chybou. Pokud nám vaše telefonní číslo nemůžete sdělit, zadejte prosím např. 123456789. Děkujeme! Email slouží primárně pro potvrzení Vaší registrace.

Podrobná pravidla přidělování a prodeje kompostérů jsou uvedeny v sekci novinky.

 

PILOTNÍ PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽEBĚTÍN

(PROJEKT UKONČEN 31.12.2012)

V současné době je přirozené třídit jednotlivé složky odpadů. Ve městě Brně jsou k dispozici sběrné nádoby na separované složky domovního odpadu – papír, sklo, PET-lahve, nápojové kartony a hliníkové obaly od nápojů. V domovním odpadu je však významně zastoupen i biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad a to až 40%. Bioodpad představuje jediný druh odpadu, který si můžeme sami doma přeměnit na kvalitní organické hnojivo – kompost. V podstatě se nedá hovořit ani o odpadu, neboť se jedná o organickou hmotu, která se mění a je přepracována pro další použití.

   


Kompostovat bioodpad se vyplatí, protože se snižuje množství sváženého směsného komunálního odpadu a současně se „vyrábí“ organické hnojivo.

Statutární město Brno jako přidružený subjekt v rámci mezinárodního projektu „ Návrh, realizace a zhodnocení inovačního a udržitelného strategického plánu vedoucího k minimalizaci městského organického odpadu v zemích EU“, ve zkratce  MINIWASTE realizuje „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín“.

Nositelem projektu MINIWASTE je Communauté d’agglomération Rennes Metropole a přidruženými subjekty jsou Asociace měst a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů – ACR+, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – LIPOR, Statutární město Brno a Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts – UR GERE Unité de Recherche Gestion environnementale et traitement biologique des déchets.

Projekt MINIWASTE je zaměřen na předcházení vzniku odpadů a to zejména na minimalizaci kompostovatelných složek ve zbytkovém odpadu  s cílem najít, vyzkoušet a šířit vhodné nástroje umožňující správnou implementaci a monitorování aktivit v oblasti snižování odpadu.

V rámci „Pilotního projektu domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín“ jsou do nemovitostí rozmisťovány domácí kompostéry. Umístění komposterů je dobrovolné. V projektu bude sledována kvalita a množství vzniklého kompostu, složení a množství  směsného komunálního odpadu pro vyhodnocení snížení množství směsného komunálního odpadu. Budou realizovány osvětové ukázkové akce včetně názorných ukázek v rámci školní výuky. Po dobu trvání projektu, tj. v období 2010 až 2012 je navrženo rozmístění 350 ks kompostérů obsahu cca 390 litrů do rodinných domů a 10 ks kompostérů obsahu 720 litrů k bytovým domům. Kompostéry budou přidělovány občanům zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a darování. Dnem 1.1.2013 se občané, kteří kompostéry užívají stanou jejich vlastníky.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: